• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

all game cho iphone

#1
Bejeweled 2

Click the image to open in full size.

Cách cài :

Cần cài OpenSSH trong Cydia để có thể dùng được WinSCP.
1.Dùng WinSCP copy folder Bejeweled2.app vào iPhone Applications và set 0777 rồi restart máy .

2.Tạo thư mục Docments vào iPhone theo đường dẫn Applications và /private/var/mobile/ , nhớ set 0777 , nếu đã từng tạo folder này trước đây thì bỏ qua bước này . ĐÃ TEST .

3. Restart iPhone / iPod Touch ---> Thưởng thức game hay thôi .
http://www.box.net/shared/2vy3rcgsgg

Underworld SweetDeal 250 Points v1.1

http://www.filedude.com/download.php?id=325621289

iMob 10 Respect pointshttp://www.filedude.com/download.php?id=761642663

Spheric v1.0

http://www.filedude.com/download.php?id=156633874

Light Wars v1.0

http://www.filedude.com/download.php?id=637315862

BMW Z4 Experience v1.0

http://www.mediafire.com/error.php?errno=320

Garrison v1.0

http://www.mediafire.com/error.php?errno=320

sẻ cập nhật tiếp