• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

ai xem phim thi vào đây tai mediafire

apple_pro

New Member
#2
1. Bát Biến Tinh Quân

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...1184f182c746fc

2. Bịp Vương 2000

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...666d7f5037918f

3. Chuyên Gia Xảo Quyệt

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...818791e1208fc9

4. Chuyện Hỉ Trong Nhà

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...ba1d122eb10a0c

5. Đại Nội Mật Thám

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...7c405b73b9df4c

6. Đội Bóng Thiếu Lâm (thuyet minh)

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...ef057a8f97109b

7. Đường Bá Hổ, Dương Thu Hương

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...702b0e35bab272

8, 9, 10. Học Trường Uy Long 1, 2, 3

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...2461d72866c825

11. Kung Fu Hustle (Tuyệt Đỉnh Kung Fu) English Sub

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...70430f4433dfa4

12. Look Out Officer

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...7ef92d837dd141

13. Phích Lích Tiền Phong

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...b249d63d04821d

14. Quán Xẩm Lốc Cốc

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...3f312748178b4e

15. Tân Tinh Võ Môn

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...d3c9fbdae4db9f

16. Quốc Sản 007

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...83a92eef76d50c

17, 18. Tân Lục Đỉnh Kí 1 & Tân Lục Đỉnh Kí 2

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...6cc04b46ef732e

19, 20. Tây Du Kí 1 & 2 (Tiên Phục Kì Duyên, Nguyệt Quang Bảo Hợp)

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...f3f489827c7168

21. Tế Công

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...bda9a5d3db7079

22. Thần Ăn

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...7a46d5c7076c7b

23, 24, 25. Thánh Bài 1, 2 & 3 (All for the winners 1, 2 & Return to Shanghai)

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...43452c6a156c9a

26. Tình Yêu Và Cuộc Đời

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...0ded197a679a3e

27. Trạng Nguyên Tô Khất Nhi

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...078003adf9b6be

28. Trà Lâu Long Phụng

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...2c49f300e77a1b

29. Trạng Sư Xảo Quyệt

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...19d6440ec27631

30. Vỏ Quýt Dày có Móng Tay Nhọn

http://www.mediafire.com/?sharekey=9...597bc03ca0f79e