• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Đẳng cấp pro_[dylan][SH]...chào thua ( không coi thì đập đầu chết đi)

ttntpnv

New Member
#1Sợ chưa pà kon....phục các bố thật...
Việt nam thật cóa óc sáng tạo
 

nửa đời phiêu dạt

bỗng chốc hóa hư không!
#2
Chú ni cụng sáng tạo ghê!
Đề nghị không xờ pam kiểu ni hơ!